Ανακοινώνεται ότι οι κάτωθι έχουν επιλεγεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ακαδ. έτους 2018-2019.

Παρακαλούνται να προσέλθουν στη  Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης Κιμμέρια,, κτίριο Α΄ ΗΜ&ΜΥ, 2ος όροφος), από Τετάρτη 17 έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, έχοντας μαζί τους:

 • Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ
 • Υπεύθυνη Δήλωση
 • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Μία φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ‘Εντυπα αίτησης εγγραφής και υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο μενού ‘Χρήσιμα έγγραφα’ στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://pms.ee.duth.gr/).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής

 1. Μάρκου Κλεοπάτρα επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Ψηφιακή Επεξεργτασία Εικόνας, ΄Οραση Υπολογιστών, 3Δ Γραφικά», με Επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Ι. Πρατικάκη.
 2. Καραμπάσης Νικόλαος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Υπολογιστική Νοημοσύνη – Ευφυείς Τεχνικές – ΄Οραση Υπολογιστών», με Επιβλέποντα τον
  κ. Ι. Μπούταλη.
 3. Τζουβάρα Χαρίκλεια επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνας», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ν. Παπαμάρκο.
 4. Αθανασίου Σωτήριος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Αλγόριθμοι και Εφαρμογές», με Επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Π. Εφραιμίδη.
 5. Μαρτίδης Αναστάσιος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Γ. Δημητρακόπουλο.
 6. Μπαϊρακτάρης Αναστάσιος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Α. Αραμπατζή.
 7. Μπιζεργιανίδου Βασιλική, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Ευφυή Συστήματα», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ι. Ανδρεάδη.
 8. Μπριόλα Ελένη, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας», με Επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Π. Εφραιμίδη.
 9. Πέικος Γεώργιος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Ανάκτηση Πληροφοριών», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Α. Αραμπατζή.
 10. Σαλταγιάννη Βαΐα, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Μικροηλεκτρονική – Μικροτεχνολογία»,  με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Φ. Φαρμάκη.
 11. Τερζόπουλος Μχαήλ, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Αυτόματος ΄Ελεγχος», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Η. Κοσματόπουλο.
 12. Νικολοπούλου Ανυσία, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Δίκτυα / Διαδίκτυα Υπολογιστών», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Β. Τσαουσίδη.

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών

 1. Ξανθοπούλου Γεωργία, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Μεταφορά Ραδιοκυμάτων», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Μ. Χρυσομάλλη.
 2. Παπαδάκης Κων/νος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Διαστημική Τεχνολογία», με Επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Θ. Σαρρή.
 3. Τριαναταφυλλίδου Ευτυχία, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Μικροκύματα», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Γ. Κυριακού.
 4. Σαμαράς Αντώνιος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Κεραίες και Κανάλια για Κινητές Επικοινωνίες», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Μ. Χρυσομάλλη.
 5. Λιάσκος Αθανάσιος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Διαστημική Τεχνολογία», με Επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Θ. Σαρρή.

                                                       

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

 1. Αλεξοπούλου Βασιλική, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Β. Νικολαΐδη.
 2. Ζουμπρέ Εμράχ, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Β. Νικολαΐδη.
 3. Μιχαλούδης Γεώργιος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Β. Νικολαΐδη.
 4. Λάζος Χρήστος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Θ. Παπαδόπουλο.
 5. Ντερέκας Αναστάσιος, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Ηλεκτρονικοί Μετατροπείς Ισχύος σε Μέσα Μεταφοράς», με Επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Ν. Παπανικολάου.
 6. Παναγιωτίδου Κυριακή, επιλέγεται στο Ερευνητικό Πεδίο: «Πρότυπα», με Επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Σ. Μουρούτσο.

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.