ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη πέντε μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Ερευν. Έργο που αφορά την Εποπτεία και Λειτουργία των δύο αιθουσών, (α) «Πληροφορικής και Τηλεδιάσκεψης» και (β) «Τηλεκπαίδευσης – Τηλεδιάσκεψης» του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ.

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. θα προχωρήσει στην πρόσληψη πέντε μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εύρυθμη λειτουργία των αιθουσών (α) «Πληροφορικής και Τηλεδιάσκεψης (ΑΥ2)» και (β) «Τηλεκπαίδευσης – Τηλεδιάσκεψης (ΑΥ1)» που διαθέτει, για τις χρονικές περιόδους (1) Οκτώβριο 2020 έως και Ιανουάριο 2021 και (2) Φεβρουάριο έως και Μάιο 2021.

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος έως και την Παρασκευή 29-05-2020 και ώρα 13:00. Θα προτιμηθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που γνωρίζουν από υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών και δεν μετέχουν σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και δεν μετέχουν σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα, ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Καθηγητή Μ. Θ. Χρυσομάλλη στη διεύθυνση mchrysso@ee.duth.gr.