Επιλεγέντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του ΠΜΣ του ΤΗΜΜΥ ΔΠΘ 2019-2020

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.