ΜΜ-Η1Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Ι. Λυγούρας

Μικροελεγκτές: Εισαγωγή, Υλικό, Λογισμικό, Προγραμματισμός των μικροελεγκτών. Αναπτυξιακά εργαλεία. Λήψη και επεξεργασία αναλογικών σημάτων. Εφαρμογές. Υλοποίηση αναλογικών συστημάτων με τη χρήση μικροελεγκτών. Ανιχνευτές μεγίστου‐ελαχίστου. Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (ADC) και ψηφιακού σε αναλογικό (DAC) υψηλής ταχύτητας. A/D, D/A και συστήματα συλλογής δεδομένων. Μετατροπείς F/V και V/F. Αναλογικά υπολογιστικά κυκλώματα. PWM και switching τροφοδοτικά. Αναλογικά συστήματα ελέγχου. Μη‐γραμμικά κυκλώματα με τη χρήση τελεστικών ενισχυτών και εφαρμογές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ