ΜΜ-Η3Ειδικά Κεφάλαια Οργανολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Ι. Ανδρεάδης

Θεωρία σφάλματων μετρήσεων, η έννοια της αβεβαιότητας στις μετρήσεις. Μέθοδοι υπολογισμού διάδοσης σφαλμάτων. Προδιαγραφές ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης. Αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης. Ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων οργανολογίας. Τεχνικές υπολογισμού θορύβου και βασικές έννοιες φυσικής του θορύβου. Αξιοπιστία οργάνων. Ταξινόμηση μετατροπέων, ευφυή αισθητήρια. Επιλεγμένα παραδείγματα μετατροπέων. Εξαγωγή χαρακτηριστικών και ταξινομητές δεδομένων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ