ΜΜ-Η21Αλγοριθμικά Θέματα Ιδιωτικότητας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Π. Εφραιμίδης

Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα. Προστασία της ιδιωτικότητας. Έννοιες και Νομικά Θέματα. Η έννοια του k-anonymity και παραλλαγές του. Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Αξιοποίηση με ταυτόχρονη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναζήτηση με ενισχυμένη ιδιωτικότητα στον παγκόσμιο ιστό. Άλλες εφαρμογές. Differential privacy. Αλγοριθμικές θεμελιώσεις της ιδιωτικότητας. Κρυπτογραφικά εργαλεία: Homomorphic encryption. Υπολογισμοί με προστασία της ιδιωτικότητας. Προηγμένα κρυπτογραφικά εργαλεία: Anonymous credentials, Πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ