ΜΜ-Μ1Ασαφή Σύνολα, Αβεβαιότητα και Πληροφορία
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Β. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική. Από τα κλασσικά σύνολα στα ασαφή συνολα. Ασαφή Συμπερασματικά Συστήματα.MATLAB (FIS). Το «και», το «ή», και η άρνηση στην Ασαφή Λογική. Συνεπαγωγές στην Ασαφή Λογική. Γενίκευση του «και» και του «ή» στην Ασαφή Λογική. Ασαφείς Αριθμοί και πράξεις μεταξύ αυτών. Ασαφείς Σχέσεις. Επιλογή Συνεπαγωγών στις Εφαρμογές. Ασαφής Θεωρία Αποφάσεων. Εφαρμογές στον τομέα των Μηχανικών. Αβεβαιότητα και πληροφορία. Υποσυνολότητα και αβεβαιότητα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ