ΜΜ-Η2Διάγνωση Σφαλμάτων σε Ψηφιακά Συστήματα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Φ. Τσαλίδης

Θεωρία και Εφαρμογές της Ανάλυσης Σφάλματος στα Ψηφιακά Κυκλώματα, Παραγωγή Διανυσμάτων Δοκιμής, Σχεδιασμός και Διάγνωση Σφαλμάτων στα Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα. Μοντελοποίηση Κυκλωμάτων και Συστημάτων, Λογική Προσομοίωση. Μοντελοποίηση Σφάλματος (fault) και μοντέλα σφάλματος, Προσομοίωση Σφάλματος και Τεχνικές Προσομοίωσης Σφάλματος. Μεθοδολογίες Παραγωγής Σχηματισμού Διανυσμάτων Δοκιμής (Test Pattern Generation) για Συνδυαστικά και Ακολουθιακά Κυκλώματα (συμπεριλαμβανομένου PODEM). Μετρικές Ελεγ-­? ξιμότητας, Σχεδιασμός για Ελεγξιμότητα (DFT). Δοκιμές για Απλά Stuck Faults. Δοκιμές για Bridging Faults. Tεχνικές Συμπίεσης. Built-in Self-Test (BIST). Διάγνωση Επεξεργαστή και Μνήμης, Επαλήθευση Σχεδιασμού. Σχεδιασμός για Self?Checking. Δοκιμές σε PLD, Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθμών, Διάγνωση σε Επίπεδο Συστήματος, Ειδικά Θέματα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ