ΜΜ-Τ21Εγκέφαλος και Νους
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής π. Γ. Αναγνωστόπουλος

Εισαγωγή στην δομή και τις λειτουργίες του Εγκεφάλου, Ηλεκτρομαγνητισμός και εγκεφαλικά κύτταρα. Χρονοσειρές και Τεχνικές ανάλυσης μετρήσεων. Ηλεκτρομαγνητικές απεικονίσεις εγκεφαλικών λειτουργιών. Αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες. Συναίσθημα. Γνωστικές λειτουργίες και αντίληψη. Μνήμη, νόηση, λόγος και διαπροσωπική επικοινωνία. Αλλοιώσεις του εγκεφάλου σε φυσικό και τεχνικό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ηλεκτρομαγνητικές θεραπευτικές επιδράσεις στον εγκέφαλο. TMS (Transcranial Magnetic Stimulation). Φιλοσοφία του Νου.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ