ΜΜ-Η4Ειδικά κεφάλαια (3Δ) τριδιάστατων γραφικών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Ι. Πρατικάκης

Σωλήνωση γραφικών, βασικές έννοιες, Συστήματα συντεταγμένων και μετασχηματισμοί στις 2Δ και 3Δ, προβολές, περικοπές, απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών, Το μοντέλο φωτισμού Phong, αλγόριθμοι φωτισμού με βάση το μοντέλο Phong. Εισαγωγή στην Υφή, Παραμετρική Απεικόνιση Υφής, Δημιουργία Συντεταγμένων Υφής, Συναρτησιακή Υφή, Μετασχηματισμοί στο Χώρο της Υφής, Ιεραρχίες Υφής. Αναπαράσταση επιφανειών και Δομές Δεδομένων για πολυγωνικά μοντέλα. Διαφορική γεωμετρία και διακριτοί διαφορικοί τελεστές. Εξομάλυνση και απλοποίηση επιφανειών. Διόρθωση 3Δ μοντέλων. Παραμόρφωση επιφανειών. Συνταιριασμός 3Δ σχημάτων. Κατάτμηση 3Δ μοντέλων. Aλγόριθμοι σκιών. Παρακολούθηση ακτίνων. Αλγόριθμοι ολικού φωτισμού. Τεχνικές ανίχνευσης σύγκρουσης. Tεχνικές συνθετικής κίνησης. Κίνηση σκελετού.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ