ΜΜ-Λ3Ειδικά Κεφάλαια Δικτύων Υπολογιστών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Β. Τσαουσίδης

Εισαγωγή. Αρχιτεκτονικές δικτύων. Ad-hoc networks. Υπηρεσίες δικτύων. Σχέση µεταξύ υπηρεσιών και πρωτοκόλλων. Internet of things. Διαστημικά Διαδίκτυα και Διαδικτυωμένο Διάστημα. Δίκτυα ανεκτικά σε καθυστερήσεις και διακοπές. Το πρωτόκολλο Bundle. Τεχνικές δρομολόγησης και επιλογή καταλληλότερης διαδρομής. Less-­effort service. Μελλοντικά διαδίκτυα και εφαρμογές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ