ΜΜ-Μ5Ειδικά Κεφάλαια Εξισώσεων Διαφορών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος Γ. Παπασχοινόπουλος

Εξισώσεις διαφορών σταθερών συντελεστών. Ομογενείς και μη ομογενείς γραμμικές εξισώσεις διαφορών. Προβλήματα χαρακτηριστικών τιμών. Εξισώσεις διαφορών μεταβλητών συντελεστών. Ύπαρξη λύσης, γενική λύση. Εξίσωση πρώτης τάξης. Μέθοδοι λύσης εξισώσεων ανώτερης τάξης. Μη γραμμικές εξισώσεις διαφορών. Εξισώσεις διαφορών ρητής μορφής. Εξισώσεις διαφορών ρητής μορφής. Εξισώσεις διαφορών μορφής max. Εξισώσεις διαφορών εκθετικής μορφής Συστήματα εξισώσεων διαφορών. Ασυμπτωτική συμπεριφορά λύσεων. Περατότητα. Ταλάντωση. Περιοδικότητα. Σημείο ισορροπίας. Σύγκλιση. Γραμμικοποίηση. Τοπική Ευστάθεια. Ολική ευστάθεια. Εφαρμογές εξισώσεων διαφορών στη δυναμική πληθυσμών, στη μοριακή βιολογία, στα βιομαθηματικά, στη βιοτεχνολογία, στην οικονομία.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ