ΜΜ-Η18Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Πολυδιάστατων Σημάτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Χ. Χαμζάς

Στοχαστικά Σήματα και Στοχαστικές Διαδικασίες, Τεχνικές Ανίχνευσης, Διαδικασίες Εξέτασης Υποθέσεων, Εκτιμητές Βασισμένοι σε Στατιστικές 2ης Τάξης, Βέλτιστη Γραμμική Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος, Εκτιμητής Wiener, Εκτιμητής Kalman, Αυτοπροσαρμοζόμενα Συστήματα, Φίλτρα Wiener, Φίλτρα Widrow, Φίλτρα Πολυδιάστατων Σημάτων, Βασικές Τεχνικές Εκτίμησης Παραμέτρων, Πυκνότητα, Φάσματος Ισχύος, Sort Time FFT, Running FFT , Wavelets, Γενικευμένο Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nonuniform Sampling, Multidimensional sampling, Polar Sampling)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ