ΜΜ-Ε2Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικής Κίνησης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Α. Καρλής

Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς: αναφορά, εφαρμογές, προοπτικές, κίνητρα στην Ελλάδα και διεθνώς. Τεχνολογίες ηλεκτρικού/υβριδικού αυτοκινήτου: ηλεκτρικά με μπαταρίες, υβριδικά με βενζινοκινητήρα, ηλεκτρικά με καύσιμο, με φόρτιση από το δίκτυο, με χρήση ηλιακής ενέργειας, με υπερπυκνωτές (supercapacitors) ή σφονδύλους (flyweels). Μπαταρίες. Ηλεκτρικές μηχανές για το ηλεκτρικό/υβριδικό αυτοκίνητο και ελεγκτές. Μοντελοποίηση/Προσομοίωση του ηλεκτρικού/υβριδικού αυτοκινήτου και της λειτουργίας αυτού. Χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων ως διανεμημένες συσκευές αποθήκευσης ενέργειας (vehicle-to‐grid, V2G, supply). Επίδραση στο περιβάλλον. Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από ανανεώσιμη ενέργεια όπως αιολική και ηλιακή μέσω ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών. Ασύρματη Φόρτιση. Παραδείγματα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ