ΜΜ-Ε3Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Ν. Παπανικολάου

Μοντελοποίηση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου ηλεκτρο-‐ νικών μετατροπέων ισχύος (βρόχοι ελέγχου ρεύματος, στιγμιαίας ισχύος), οι τεχνικές διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (ΔΣΙ), μονοφασικοί ΔΣΙ μετατροπείς Ε.Τ./Σ.Τ. (υψίσυχνες τοπολογίες ανύψωσης / υποβιβασμού της τάσης, μεικτές τοπολογίες, τοπολογίες με υψίσυχνο μετασχηματιστή), τριφασικοί ΔΣΙ μετατροπείς Ε.Τ./Σ.Τ. (υψίσυχνες τοπολογίες ανύψωσης / υποβιβασμού της τάσης, μεικτές τοπολογίες, τοπολογίες ανορθωτή τύπου Vienna), διατάξεις ενεργών φίλτρων ισχύος (παράλληλες, σειράς και υβριδικές τοπολογίες), έλεγχος ενεργών φίλτρων ισχύος (βασιζόμενες στον έλεγχο της στιγμιαίας ισχύος), διατάξεις υποστήριξης της τάσης του δικτύου, διασύνδεση αντιστροφέων ισχύος στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικοί μετατροπείς για τη διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ