ΜΜ-Τ4Ειδικά Κεφάλαια Οπτικών Δικτύων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ζωηρός

Εισαγωγή στα οπτικά δίκτυα. Ανάγκη και σύγχρονες απαιτήσεις για οπτικά δίκτυα. Ο ρόλος και τα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών. Βασικά μέρη οπτικού δικτύου. Τεχνικές οπτικής πολυπλεξίας WDM και OTDM. Σημαντικά εγκατεστημένα οπτικά δίκτυα και εξέλιξη αυτών. Γενιές οπτικών δικτύων. Σχεδιασμός και χαρακτηρισμός ποιότητας οπτικών δικτύων σύμφωνα με φαινόμενα διάδοσης σε οπτικές ίνες. Πορεία προς ευρυζωνικά δίκτυα υπερυψηλής ταχύτητας. Μετάβαση από στατικά σε ευέλικτα αμιγώς οπτικά δίκτυα. Αμιγώς οπτική μεταγωγή πακέτου. Αμιγώς οπτικοί διακόπτες. Αμιγώς οπτική επεξεργασία σήματος. Φωτονική ολοκλήρωση στοιχείων για οπτικά δίκτυα. Οπτικά δίκτυα για κέντρα δεδομένων. Επίπεδα πελατών του οπτικού επιπέδου. Οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Παθητικά οπτικά δίκτυα και αρχιτεκτονικές. Οπτική ίνα στον τοπικό βρόχο. Μητροπολιτικά οπτικά δίκτυα. Υβριδικά δίκτυα οπτικής ίνας‐ομοαξονικού καλωδίου. Ασύρματα οπτικά δίκτυα. Στοιχεία και σχεδιασμός δικτύων WDM. Επιβιωσιμότητα οπτικών δικτύων. Υποθαλάσσια οπτικά δίκτυα. Πρακτικά θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης οπτικών δικτύων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ