ΜΜ-Ε18Ειδικά Κεφάλαια Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Β. Νικολαΐδης

Εμβάθυνση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών ηλεκτρονόμων προστασίας: ανάλυση του υλικού και του λογισμικού. Επεξεργασία σήματος στους ψηφιακούς ηλεκτρονόμους προστασίας. Το σύστημα προστασίας ως μέσο καταγραφής, επεξεργασίας και παρακολούθησης δεδομένων μέτρησης ηλεκτρικών δικτύων. Τεχνικές δικτύωσης και επικοινωνίας διατάξεων προστασίας για την υλοποίηση έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης και προστασίας ηλεκτρικών δικτύων. Αυτοματοποίηση υποσταθμών και ηλεκτρικών δικτύων. Εισαγωγή στο πρότυπο ΙEC-61850. Εφαρμογή μεθόδων προσαρμοστικής προστασίας. Τεχνικές εντοπισμού της θέσης του βραχυκυκλώματος. Εφαρμογή συγχρονισμένων μετρήσεων φασιθετών στην προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ). Εκτίμηση ασφάλειας ΣΗΕ. Μέτρα προστασίας έναντι αστάθειας γωνίας, τάσης και συχνότητας. Σχήματα προστασίας συστήματος ευρείας περιοχής, πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου: διεθνή παραδείγματα. Εκμάθηση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού προστασίας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ