ΜΜ-Ε4Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Τεχνολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Γ. Νικολάου

Βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας πυρηνικών αντιδραστήρων. Αναπαραγωγικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες. Θεωρία διάχυσης νετρονίων. Συμπεριφορά αντιδραστήρων ως εξάρτηση του χρόνου λειτουργίας. Υπολογισμός πολλών ομάδων νετρονίων. Μεταφορά θερμότητας από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Κύκλος πυρηνικών καυσίμων. Στρατηγικές διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων και επιπτώσεις στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των αντιδραστήρων. Σύνδεση αντιδραστήρων με το δίκτυο. Συστήματα ασφαλείας στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Υπολογιστικοί κώδικες.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ