ΜΜ-Μ3Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Αριθμητικής Ανάλυσης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Γ. Γραββάνης

Ειδικά θέματα θεωρίας σφαλμάτων, παρεμβολής, θεωρίας προσεγγίσεων, αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας, αριθμητικής ολοκλήρωσης, αριθμητικής επίλυσης μη-γραμμικών εξισώσεων, σύγχρονων μεθόδων αριθμητικής επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων, προβλημάτων ιδιοτιμών, ολοκληρωτικών εξισώσεων, εφαρμογές, εκπόνηση εργασίας (σε Fortran, C, C++, MATLAB, κτλ.)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ