ΜΜ-Μ2Ειδικά Θέματα Επιστημονικών Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Γ. Γραββάνης

Ειδικά θέματα τεχνολογίας αραιών πινάκων, μεθόδου πεπερασμένων διαφορών, μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων, προσυντονισμένων επαναληπτικών σχημάτων, πολυπλεγματικών και πολυ-επίπεδων μεθόδων, μεθόδου διαχωρισμού του χωρίου, ανάλυσης σύγκλισης επαναληπτικών σχημάτων, αλγορίθμων αναδιάταξης πινάκων, παράλληλων υπολογισμών και περιβάλλοντα, εφαρμογές, εκπόνηση εργασίας (σε OPENMP, MPI, CUDA).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ