ΜΜ-Τ3Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπισης και Διαστημικής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής π. Γ. Αναγνωστόπουλος

Διαστημικές αποστολές. Τεχνητοί δορυφόροι και Παρατήρηση της Γης από το Διάστημα-Τηλεπισκόπιση. Τεχνικές Ανάλυσης διαστημικών μετρήσεων. Ήλιος, Μαγνητόσφαιρα, Ιονόσφαιρα, Ατμόσφαιρα, Λιθόσφαιρα σε ηλεκτρομαγνητική Σύζευξη. Παράγοντες μεταβολής Ιονόσφαιρας και Μαγνητόσφαιρας: συστηματικές και έκτακτες μεταβολές του διαστημικού καιρού, επίγειοι πομποί VLF ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, κεραυνοί. Σεισμικά ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα στην Λιθόσφαιρα, Ιονόσφαιρα, Ατμόσφαιρα και Μαγνητόσφαιρα και Παρατηρήσεις από δορυφόρους. Ο διαστημικός καιρός ως πιθανό αίτιο σεισμικής διέγερσης. Ο DEMETER (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions. Ο νέος ειδικός δορυφόρος CSES (Κίνα, Φεβρουάριος 2018), πρώτα αποτελέσματα, προοπτικές. Τεχνητές μεταβολές του Διαστήματος, Ιονόσφαιρας και Ατμόσφαιρας. Παρατηρήσεις. Διαταραχές στις τηλεπικοινωνίες λόγω σεισμικής, γεωμαγνητικής και ηλιακής δραστηριότητας. Σεισμικότητα, θνησιμότητα, Πυρηνικά ατυχήματα και Οικονομία. Το μέλλον της πρόβλεψης σεισμών και η συμβολή του διαστήματος. Διαστημική, Μετεωρολογία και Τηλεπισκόπιση. Τηλεπισκόπιση και εφαρμογές στην Ιατρική.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ