ΜΜ-Ε16Έξυπνο εργοστάσιο του μέλλοντος
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Σ. Μουρούτσος

Εισαγωγή σε έννοιες εργαλείων που ενεργοποιούν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση όπως Cloud Computing, Internet of Thing, CybePhysical Systems και άλλα. Συζητούνται αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα και συστήματα συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους των smart manufacturing, smart products, smart services και smart cities, καθώς και τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις που επιφέρουν.
Συζητιούνται αλλαγές / προβλέψεις που θα επιφέρουν οι κοινωνίες του μέλλοντος όπως:
- Η ολοκληρωτική χρήση των Bitcoin
- Υιοθέτηση μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν, δημιουργώντας μοντέλο Πελάτη-Βιομη- χανίας
- Απαρχαίωση των κινητών τηλεφώνων και αντικατάσταση τους από Augmented Virtual Reality
- Χρήση κυκλικής οικονομίας
- Υιοθέτηση διαδικτυωμένης και αποκεντρωμένης παραγωγής
Το επίκεντρο του μαθήματος είναι η κατανόηση των αλλαγών, η χρήση των τεχνολογιών και η προετοιμασία των δεξιοτήτων – ικανοτήτων των μηχανικών του μέλλοντος για την πλήρη αξιοποίηση της δύναμης του Industry 4.0.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ