ΜΜ-Η6Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθ/τής Γ. Συρακούλης – Επ. Καθ/τής Ν. Μητιανούδης

Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού χρόνου: χαρακτηριστικά και μέθοδοι σχεδίασης. Μοντέλα και μέθοδοι για time-critical εφαρμογές. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (RTOS). I/O απεικόνισης μνήμης, διακοπές. Διαχείριση πόρων. Αρχές, τεχνολογίες και πρωτόκολλα για διανεμημένα ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου. Soft και διανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου. Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου για Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Αρχιτεκτονικές Προγραμματιζόμενων DSPs. Υπολογιστική Ακρίβεια στις υλοποιήσεις DSP. Χρονοπρογραμματισμός και ταυτόχρονες υλοποιήσεις σε RTOS. Ταυτόχρονος προγραμματισμός: προβλήματα και λύσεις. Χρονοπρογραμματισμός: ορολογία, κυκλικός χρονοπρογραμματισμός. Χρονοπρογραμματισμός: ανάλυση χρόνου απόκρισης. Κβάντιση πλάτους. Φιλτράρισμα Σήματος σε πραγματικό χρόνο. Εφαρμογές επεξεργασίας ήχους και βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ