ΜΜ-Τ5Ενσύρματες και Ασύρματες Ζεύξεις
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Μ. Χρυσομάλλης

Σχεδιασμός συστημάτων επικοινωνιών, προγραμματισμός συχνοτήτων και προδιαγραφές όλων των συνιστωσών ενός συστήματος. Προσομοίωση του τμήματος RF και χρήση αρμονικής ανάλυσης για τη μελέτη του ισολογισμού ζεύξης, της απόδοσης του συστήματος σε σχέση με τη συχνότητα και την ισχύ με παρουσία παρασιτικών αποκρίσεων. Ανάλυση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος.
Μοντέλα διάδοσης και τεχνικές υπολογισμού απώλειας διαδρομής. Ζεύξεις μεταξύ δύο σημείων χωρίς ή και με αναμεταδότες. Μελέτες κάλυψης περιοχής και σημείου - πολλαπλών σημείων. Διάδοση και μελέτη ζεύξεων σε συστήματα κυψελωτής αρχιτεκτονικής, σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Μελέτες διαχείρισης χαρτογραφικών δεδομένων, υπολογισμού απωλειών σκίασης, έντασης, ισχύος και λόγου σήματος προς θόρυβο στους δέκτες, ποσοστού διαθεσιμότητας υπηρεσίας, στάθμης παρεμβολών, ανάλυσης φόρτου και ποιότητας υπηρεσίας, ανάλυσης διαθεσιμότητας σταθμών βάσης και διαδικασίας περιαγωγής. Σενάρια φόρτου, τροτροποποίησης και επέκτασης αρχικού συστήματος, ανάλυση Monte Carlo, βελτιστοποίηση συστήματος.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ