ΜΜ-Τ6Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Α. Ρήγας

Μέθοδοι ανάλυσης σημάτων χρόνου-­συχνότητας. Εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης χρόνου-συχνότητας στο υπερηχογράφημα Doppler. Ανάλυση αργοπορημένων δυναμικών ηλεκτρογραφήματος χρησιμοποιώντας μεθόδους χρόνου-συχνότητας. Μικρής διάρκειας μετασχηματισμός Fourier και Φασματόγραμμα. Κυματίδια και πακέτα κυματιδίων. Επαναληπτική μέθοδος επεξεργασίας χρησιμοποιώντας Gabor κυματίδια και μετασχηματισμό κυματιδίου για την ανάλυση σημάτων φωνοκαρδιογραφήματος. Εξαγωγή χαρακτηριστικών κυματιδίων από σήματα νευροφυσιολογίας. Εφαρμογή στην εκτίμηση της πνευμονικής αγγειακής πίεσης. Αναπαράσταση σημάτων του εγκεφάλου με τεχνικές χρόνου-συχνότητας. Μη-γραμμικά μοντέλα βιοιατρικών σημάτων. Ανίχνευση επιληπτικής κρίσης και πρόβλεψη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ