ΜΜ-Η7Επεξεργασία και ανάλυση Ψηφιακού Βίντεο
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Ι. Πρατικάκης

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες του βίντεο, Η γεωμετρία της κάμερας, Μοντέλα μορφοποίησης εικόνας μεταβαλλόμενου χρόνου, Χωροχρονική δειγματοληψία, Αντίληψη της κίνησης, Ανίχνευση κίνησης, Εκτίμηση της κίνησης σε μπλοκ, Εκτίμηση πυκνής κίνησης, Τμηματοποίηση 2-Δ κίνησης, Εντοπισμός χαρακτηριστικών και συνταιριασμός σε ακολουθίες βίντεo, Δημιουργία πανοραμάτων, Βελτίωση και αποκατάσταση βίντεο, Μεθοδολογίες αξιολόγησης της ποιότητας του βίντεο, Τριδιάστατο (3Δ) βίντεο, Συμπίεση βίντεο.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ