ΜΜ-Τ10Μη Γραμμική Δυναμική και Ανάλυση Πειραματικών Χρονοσειρών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Γ. Παύλος

Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα, συνεχή και διακριτά στον χρόνο, θεωρία εμβάπτισης, ανάλυση χρονοσειρών στο πεδίο συχνοτήτων και στο πεδίο του χρόνου, συσχέτιση, διασπορά, φάσμα ισχύος, θεώρημα Wiener-Khinchin, επανακατασκευασμένος χώρος καταστάσεων, θεωρία λευκών και έγχρωμων θορύβων, Γκαουσιανές και μη Γκαουσιανές κατανομές, πυκνότητα πιθανότητας, αμοιβαία πληροφορία, ανακατασκευασμένα δεδομένα και μηδενική υπόθεση, γεωμετρία μορφοκλασματικών αντικειμένων, διάσταση Hausdorff, γενικευμένες διαστάσεις, γεωμετρικά και δυναμικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών, μη γραμμική πρόβλεψη και τελεστές πρόβλεψης, τριπλέτα Τσάλλις, φάσμα ανωμαλιών, συνάρτηση δομής, ανάλυση ιδιαζόντων τιμών (SVD), κυματιδιακή ανάλυση (wavelets), νευρωνικά δίκτυα, κυτταροειδή αυτόματα (cellular automata), μοντελοποίηση χρονοσειρών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ