ΜΜ-Λ6Μηχανική Λογισμικού
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Ι. Αθανασιάδης

Βασικές Έννοιες Μηχανικής Λογισμικού. Αρχές Μηχανικής Λογσμικού. Το Λογισμικό ως Προϊόν. Ανάπτυξη Λογισμικού σε ομάδες, Ανάπτυξη λογισμικού σε εκδόσεις. Μοντέλα Ανάπτυξης, Αρχιτεκτονικά μοντέλα, Μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού οδηγούμενες από τη συμπεριφορά, Μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού οδηγοέμνες από Ελέγχους, ΛΟγισμικό ως Υπηρεσία, Πεπαλαιωμένο λογισμικό και ανακατασκευές, ΠΡότυπα σχέδια, Υπηρεσίες REST, SOAP, Σύνθεση υπηρεσιών Υπηρεσίες Σημαντικού Ιστού

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ