ΜΜ-Ε11Μονωτικά Υλικά
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Μ. Δανίκας

Διάσπαση αερίων μονωτικών υλικών. Ηλεκτρονικές στιβάδες. Διάφορες ηλεκτροδιακές διατάξεις και η σπουδαιότητα αυτών. Διάσπαση υγρών μονωτικών υλικών. Οπτικές τεχνικές καταγραφής διασπάσεως υγρών μονωτικών. Φαινόμενο σταθεροποιήσεως. Διάσπαση στερεών μονωτικών. Πολυμερή σε υψηλές θερμοκρασίες. Διάσπαση συνθέτων μονωτικών συστημάτων. Φαινόμενα επιφανειακής διασπάσεως. Εφαρμογές αερίων μονωτικών. Εφαρμογές υγρών μονωτικών. Εφαρμογές στερεών μονωτικών. Προβλήματα διεπιφανειών σε παραδοσιακά μονωτικά υλικά. Νανο-συνθετικά υλικά. Προβλήματα διεπιφανειών σε νανοσυνθετικά υλικά. Μοντελοποίηση νανοσυνθετικών υλικών. Νανοσυνθετικά υλικά και εφαρμογές. Φαινόμενα δενδριτών σε παραδοσιακά μονωτικά υλικά και σε νανοσυνθετικά υλικά.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ