ΜΜ-Η12Νανοηλεκτρονική
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Ι. Καραφυλλίδης

Νανοτεχνολογία, σχέσεις όγκου-επιφάνειας νανοσωματιδίων. Ιδιότητες νανοσωματιδίων. Νανο-αγωγοί. Περιορισμός (εγκλεισμός) των ηλεκτρονίων. Ο ελαστικός αγωγός. Βαλλιστική μεταφορά φορέων του ρεύματος. Παραγωγή θερμότητας κατά την μεταφορά φορέων. Μεταφορά φωνονίων. Το κβαντικό φαινόμενο Hall και το quantum της αγωγιμότητας. Hamiltonians νανοαγωγών. Η μέθοδος NEGF (Non-­Equilibrium Green's Function Method). Μεταφορά φορέων του ρεύματος σε δυσδιάστατους νανοαγωγούς. Ενεργειακές ταινίες και ηλεκτρονικές ιδιότητες του Γραφενίου. Επαφές p-­n Γραφενίου. Τρανζίστορ Γραφενίου. Σπιντρονική. Βαλβίδες spin. Επαφές Josephson και κυκλώματα. O Χώρος Fock. Ασυμμετρία εκπομπής­?απορρόφησης. Εντροπία και πληροφορία. Θερμοδυναμική των υπολογισμών. Νανοηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώματα. Νανο-υπολογιστές. Βιο-­ηλεκτρονική. Βιολογικά κυκλώματα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ