ΜΜ-Λ7Οικοπληροφορική
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Ι. Αθανασιάδης

Εισαγωγή – Ο ρόλος των μοντέλων και του λογισμικού στην περιβαλλονική έρευνα και την υποστήριξη αποφάσεων, Περιβαλλοντικά Δεδομένα και Λογισμικό – Διαλειτουργικότητα, Χρονοσειρες και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αποθετήρια δεδομένων, Βάσεις δεδομένων και άδειες χρήσης, Πολύπλοκα συστήματα – Περιβαλλοντικά μοντέλα - Απεικόνιση δεδομένων, Δυναμικά Συστήματα -­Παραμετροποίηση, βαθμονόμιση και επικύρωση μοντέλων, Μοντέλα πρακτόρων (agent based modelling), Οντολογίες και Σημαντικός Ιστός, Μοντέλα για την κλιματική αλλαγή, Μοντέλα ανάπτυξης φυτών, Υδρολογικά μοντέλα, Οικολογικά Μοντέλα και αποτίμηση υπηρεσιών οικοσυστημάτων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ