ΜΜ-Λ9Πρωτόκολλα Διαδικτύου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Β. Τσαουσίδης

Πακέτα και Στατιστική πολύπλεξη (Statistical Multiplexing). Αρχές σχεδιασµού διαδικτυακών πρωτοκόλλων. Μέτρηση της απόδοσης. Από το τοπικό δίκτυο στο ∆ιαδίκτυο. Πολυπλοκότητα και ετερογένεια. Συγκριτική θεώρηση hubs/switches/bridges/routes/ gateways. ∆ιαφορές στις υπηρεσίες Ethernet /Token rings/ATM/Wireless. Μοντελοποίηση διαδικτύου: θεωρία και πράξη. Σχεδιαστικές αρχές του Transmission Control Protocol. Εισαγωγή στο sliding window και flow control. Υπολογισµός του «Παραθύρου συµφόρησης» (slow start, Fast Retrasmit and Fast Recovery). Προσθετική Αύξηση/Πολλαπλασιαστική Μείωση (AIMD). Συγκριτική θεώρηση τεχνικών επιβεβαίωσης λήψης πακέτων. Σχεδιασµός πρωτοκόλλων µε απλή, αρνητική, επιλεκτική επιβεβαίωση. Ελεγχος και αποφυγή συµφόρησης. Παραλλαγές TCP και ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Τυχαίος Πρόωρος Έλεγχος Συµφόρησης. Πρωτόκολλα εφαρµογών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ