ΜΜ-Τ12Προχωρημένα θέματα κεραιών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητές Μ. Χρυσομάλλης, Γ. Κυριακού

Η Αντίσταση Εισόδου μιας Κεραίας στην Εκπομπή και τη Λήψη. Η Κεραία ως Δίθυρο Δίκτυο και το Θεώρημα της Αμοιβαιότητας. Ολοκληρώματα Ακτινοβολίας και Βοηθητικές Συναρτήσεις Δυναμικού για τον Υπολογισμό των Πεδίων Ακτινοβολίας. Βασικοί Ακτινοβολητές: Η Κεραία λεπτού Σύρματος και η Μικρή Βροχοκεραία. Βασικές Έννοιες της Συστοιχίας Κεραιών: Γραμμικές, Επίπεδες. Τεχνικές σύνθεσης συστοιχιών για Επιθυμητό Επίπεδο Δευτερευόντων Λοβών και Διάγραμμα Ακτινοβολίας. Τεχνικές Σύνθεσης για Συστοιχίες Διακριτών Στοιχείων και Συνεχών Πηγών. Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Μέθοδος των Ροπών. Πίνακας Σύνθετων Αντιστάσεων. Κεραίες Διαφράγματος, Κεραίες Χοάνης και Κεραίες Ανακλαστήρα. Μικροταινιακές Κεραίες και Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Τυπωμένων Κεραιών. Ειδικές Κατηγορίες Κεραιών: Οδεύοντος Κύματος, Ευρείας Ζώνης, Ανεξάρτητες της Συχνότητας, Έξυπνες Κεραίες, Μικρές και Συμπαγείς Κεραίες. Μετρήσεις Σύνθετης Αντίστασης Ισορροπημένων Κεραιών με τη Μέθοδο των Παραμέτρων Σκέδασης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ