ΜΜ-Η15Ρομποτική Όραση
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Ι. Ανδρεάδης

Συλλογή και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων: υλικό, λογισμικό και εφαρμογές. Θέματα φωτισμού. Αισθητήρια εικόνων. Συλλογή και επεξεργασία εικόνων μεγάλου δυναμικού εύρους. Επεξεργασία εικόνων υπερήχων για ιατρικές διαγνώσεις. Σχηματισμός εικόνων από πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό. Συλλογή εικόνων τριών διαστάσεων. Κινούμενες εικόνες. Υπολογισμός βάθους από την εστίαση. Ανάκτηση σχήματος από ανάκλαση. Μορφολογική επεξεργασία εικόνων. Ασαφής λογική και επεξεργασία εικόνων. Εφαρμογή της θεωρίας των γράφων στην όραση μηχανής.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ