ΜΜ-Τ15Στοχαστική Ανάλυση Πολύπλοκων Συστημάτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Γ. Παύλος

Μορφοκλασματική Γεωμετρία και παράξενη τοπολογία (fractal topology), ανώμαλες συναρτήσεις, κλασματική παραγώγιση και κλασματική ολοκλήρωση (fractional analysis), θεωρία αυτοομοιότητας, νόμοι δύναμης, δυναμικά συστήματα, θεωρία Liouville, στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, κατανομές και ροπές τυχαίων μεταβλητών, στοχαστικές διαδικασίες, θεώρημα κεντρικής τιμής, νόμος μεγάλων αριθμών και γενικεύσεις των, διαδικασίες Levy, σταθερές κατανομές, κανονική και ανώμαλη διάχυση, ντετερμινιστικό χάος, εκθέτες Λυαπούνοφ, παραγωγή εντροπίας, παραμορφωμένος χώρος καταστάσεων παράξενη δυναμική (strange dynamics), κανονικές και γενικευμένες εξισώσεις Langevin και Fokker­Planck, κατανεμημένη πολυπλοκότητα, θεωρία τύρβης, αυτο-­ργάνωση, ανάπτυξη συσχετίσεων μεγάλης κλίμακας, γενικευμένη στατιστική μηχανική, εντροπία Tsallis, μη τοπικότητα και μνήμη στα πολύπλοκα συστήματα, εφαρμογές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ