ΜΜ-Τ13Σχεδιασμός Μικροκυματικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Γ. Κυριακού

Ανάλυση παθητικών μικροκυματικών κυκλωμάτων και προσομοίωσή τους στον υπολογιστή: Μικροταινίες, ταινιογραμμές, σχισμογενείς και συζευγμένες καθώς και υβριδικές ζεύξεις και συζεύκτες. Αριστερο-Δεξιόστροφές (CRLH) γραμμές και εφαρμογές τους. Παράμετροι σκέδασης. Σύστημα Μικροκυματικού Πομπού‐Δέκτη και εξαγωγή προδιαγραφών βαθμίδων. Μοντελοποίηση ενεργών διατάξεων‐μικροκυματικών διόδων και τρανζίστορ: διπολικά, MESFET, HEMT, HBT. Κυκλώματα προσαρμογής. Σχεδιασμός φίλτρων κλασικά και συμπαγή. Σχεδιασμός μικροκυματικών ενισχυτών (LNA, HGA, HPA). Σχεδιασμός ταλαντωτών. Σχεδιασμός Μικτών και ανιχνευτών. Τεχνικές προσομοίωσης βελτιστοποίησης και ανάλυσης ευαισθησίας μικροκυματικών κυκλωμάτων. Σχεδιασμός μονολιθικών μικροκυματικών κυκλωμάτων (ΜΜΙCs).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ