ΜΜ-Η16Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Γ. Δημητρακόπουλος

Τα συστήματα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (system-on­chip) χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα καθώς ολοκληρώνουν μικρο-επεξεργαστές γενικού σκοπού και ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, μονάδες υπολογισμού ειδικού σκοπού, μνήμες και ένα σύνολο διεπαφών προς τον εξωτερικό κόσμο. Η σχεδίαση αποδοτικών συστημάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος απαιτεί την υπέρβαση ενός συνόλου από τεχνικά εμπόδια που πηγάζουν (α) από την πολυπλοκότητα και την ανομοιομορφία των υπο-σχεδίαση συστημάτων, (β) από τις απαιτήσεις σε απόδοση και κατανάλωση ισχύος των εφαρμογών και (γ) από τις δυσκολίες που γεννούν οι σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης, την κατανόηση της μοντελοποίηση σε υψηλότερα επίπεδο αφαίρεσης και της σύνθεσης υψηλού επιπέδου καθώς και της σχεδίασης και λειτουργίας των δικτύων μέσα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ