ΜΜ-Ε17Τεχνικές Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Έξυπνων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Θ. Παπαδόπουλος

Ιστορική αναδρομή στην ανάλυση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) σε μόνιμη και σε μεταβατική κατάσταση. Μοντελοποίηση και ανάλυση έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας μετρήσεις. Συστήματα παρακολούθησης ευρείας περιοχής. Εργαλεία για την προσομοίωση και ανάλυση της μόνιμης και μεταβατικής κατάστασης ΣΗΕ. Υπολογισμοί ροής φορτίου σε ενεργά δίκτυα. Μελέτη ευαισθησίας, δυναμικής συμπεριφοράς και ευστάθειας ΣΗΕ σε περιπτώσεις μικρών διαταραχών. Υπολογισμοί σφαλμάτων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60909. Τεχνικές ταυτοποίησης για την ανάλυση ΣΗΕ χρησιμοποιώντας μετρήσεις. Δημιουργία μοντέλων δυναμικών φορτίων από μετρήσεις. Μοντελοποίηση και λειτουργία μικροδικτύων. Οπτικοποίηση μετρήσεων συγχρονισμένων φασιθετών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ