ΜΜ-Τ20Τεχνολογία Διαστημικών Συστημάτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Θ. Σαρρής

Συνθήκες Διαστημικού Περιβάλλοντος. Ζώνες Ακτινοβολίας Van Allen. Λογισμικό Προσομοιώσεων Διαστημικών Συνθηκών. Είδη Δορυφόρων (νανο-δορυφόροι, μικρο-δορυφόροι, δορυφόροι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, o Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, δορυφόροι εφαρμογών, διαπλανητικά διαστημόπλοια). Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Δορυφόρων (DPU, OBC, OBDH). Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Δορυφόρων. Προωθητικά Συστήματα Δορυφόρων. Συστήματα Θερμικού Ελέγχου Δορυφόρων. Συστήματα Προσανατολισμού και Κατεύθυνσης Δορυφόρου. Συστήματα Ελέγχου Συνθηκών Διαστημοπλοίου. Διαστημική Τεχνολογία Εφαρμογών (Κάμερες/Imagers, Laser Altimeters, SARs, κλπ). Όργανα Μέτρησης Διαστημικού Περιβάλλοντος (Μετρητές Πλάσματος, Μαγνητόμετρα, Μετρήσεις Ηλεκτρικών Πεδίων, κλπ.)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ