ΜΜ-Τ16Τεχνολογία και Κοινωνία
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής π. Γ. Αναγνωστόπουλος

Νεώτερη Επιστήμη. Το Πείραμα. Η ανάδυση τού Δυτικού Πολιτισμού. Ορθολογισμός και Πρόοδος στη Νεωτερικότητα. Λογικός Θετικισμός. Η Σχολή της Βιέννης. Νεώτερη Επιστημολογία (Popper, Lakatos, Khun). Η αλλαγή “Παραδείγματος”. Διεπιστημονική προσέγγιση. Βιολογικές επιστήμες και Πληροφορική: Κοινωνική πρόοδος και προβληματισμοί. Η περιβαλλοντική κρίση και αναζητήσεις υπέρβασης. Τεχνοεπιστήμη, Ειρήνη και Πόλεμος. Η εφαρμογή της Τεχνολογίας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Δημοκρατία και Τεχνολογία. Τεχνοεπιστήμη και το ερώτημα για την Αλήθεια.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ