Παπαευαγγέλου Άννα

Τηλ: 2541079016

Email: apapaeva@xan.duth.gr, info-pms@ee.duth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Α΄ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη