Παυλίδης Παύλος

Τηλ.: 25410 79012

Email: ppavlid@admin.duth.gr

 

Τριανταφύλλου Γιώτα

Τηλ.: 25410 79017

Email: ptrianta@admin.duth.gr

 

Email Γραμματείας: info@ee.duth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Α΄ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη