Αλεξόπουλος Ευριπίδης

Τηλ.: 25410 79016

Email: evalexop@admin.duth.gr

 

Email Γραμματείας: secr@ee.duth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Α΄ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη