ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
1 Ανάλυση Δομής Ψηφιακών Εγγράφων Παπαμάρκος Νικόλαος
2 Adaboost και ασθενή χαρακτηριστικά Παπαμάρκος Νικόλαος
3 Υλοποίηση προηγμένων τεχνικών ελέγχου μη-επανδρωμένων εναέριων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων
(UΑVs)
Λυγούρας Ιωάννης
4 Χρήση μηχανικής όρασης ως ανάδρασης σε συστήματα κλειστού βρόχου για τον εντοπισμό ανθρώπων
από μη-επανδρωμένα εναέρια τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (UΑVs)
Λυγούρας Ιωάννης
5 Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογές στην όραση μηχανής Ανδρεάδης Ιωάννης
6 Κβαντικοί υπολογισμοί και αλγόριθμοι Καραφυλλίδης Ιωάννης
7 Προσομοιωτές κβαντικών υπολογιστών Καραφυλλίδης Ιωάννης
8 Ασφαλή συστήματα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα Δημητρακόπουλος Γεώργιος
9 Αυτοματοποιημένη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Δημητρακόπουλος Γεώργιος
10 Σχεδίαση μικροεπεξεργαστών μέσω σύνθεσης υψηλού επιπέδου Δημητρακόπουλος Γεώργιος
11 Μικροαισθητήρες με καινοτόμα υλικά σε εύκαμπτα υποστρώματα Φαρμάκης Φίλιππος
12 Διάφανα τρανζίστορ λεπτών υμενίων Φαρμάκης Φίλιππος
13 Νέα καινοτόμα υλικά για την τεχνολογία ιόντων λιθίου Φαρμάκης Φίλιππος
14 Κυβερνο-ασφάλεια «δικτύου των πραγμάτων» κάνοντας χρήση μεθόδων αυτόματου ελέγχου Κοσματόπουλος Ηλίας
15 Προσαρμοστικός έλεγχος «δικτύου κινούμενων πραγμάτων» Κοσματόπουλος Ηλίας
16 Προσαρμοστικός έλεγχος για «έξυπνα κτίρια και έξυπνες γειτονιές» Κοσματόπουλος Ηλίας
17 Τεχνικές Ενισχυτικής μάθησης στα Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα Μπούταλης Ιωάννης
18 Αναγνώριση Ατόμων με Ενίσχυση Κίνησης στο πρόσωπο Μητιανούδης Νικόλαος
19 Βαθιά μάθηση για τη βελτίωση ηχογραφήσεων Μητιανούδης Νικόλαος
20 Εξαγωγή Μουσικής Πληροφορίας με Βαθιά μάθηση Μητιανούδης Νικόλαος
21 Ανοχή Σφάλματος σε Κατανεμημένη Πλατφόρμα MPI Μπεκάκος Μιχαήλ
22 Επεξεργασία και ανάλυση ιστορικών εγγράφων με μεθόδους βαθιάς μάθησης Πρατικάκης Ιωάννης
23 Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών εικόνων με μεθόδους βαθιάς μάθησης Πρατικάκης Ιωάννης
24 Αναγνώριση αντικειμένων βασισμένη στην ανάλυση νέφους τριδιάστατων σημείων Πρατικάκης Ιωάννης
25 Σημασιολογική κατάτμηση τριδιάστατων (3Δ) αντικειμένων ή/και σκηνών Πρατικάκης Ιωάννης
26 Ανασύσταση τριδιάστατων (3Δ) αντικειμένων από θραύσματα Πρατικάκης Ιωάννης
27 Αναγνώριση εκφράσεων προσώπου από τριδιάστατες (3Δ) πλεγματοσειρές Πρατικάκης Ιωάννης
28 Ευφυείς Τεχνικές για την ανάπτυξη παιγνίων σε 3Δ περιβάλλοντα Πρατικάκης Ιωάννης
29 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προκυπτόντων (Emergent) Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων Συρακούλης Γεώργιος
30 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειακά Αποδοτικών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων με
Διατάξεις Memristors πέραν της τεχνολογίας CMOS
Συρακούλης Γεώργιος
31 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βιολογικά Εμπνευσμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων Συρακούλης Γεώργιος
32 Νευρομορφικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα Συρακούλης Γεώργιος
33 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Συστημάτων για Υποδομές Ζωτικής Σημασίας Συρακούλης Γεώργιος
34 Επέκταση Διαδικτύου με το Διαδίκτυο των πραγμάτων Τσαουσίδης Βασίλειος
35 Εφαρμογή των δικτύων που είναι ανεκτικά σε καθυστερήσεις στο Διαδίκτυο των πραγμάτων Τσαουσίδης Βασίλειος
36 Επιρροή σε Κοινωνικά Δίκτυα Εφραιμίδης Παύλος
37 Νέες τεχνολογίες υποδομών blockchain Εφραιμίδης Παύλος
38 Υποστήριξη Κλινικών Αποφάσεων (Clinical Decision Support) Αραμπατζής Αυγερινός
39 Σύντηξη Αποτελεσμάτων Ανάκτησης με Συστήματα Ψηφοφορίας (Fusing Rankings with Voting Systems in
Information Retrieval)
Αραμπατζής Αυγερινός
40 Επιλογή και Ζύγισμα Όρων Ευρετηρίου βάσει Μοτίβων Εμφάνισης για Ανάκτηση Κειμένων
(Index Term Selection & Weighting based on Occurrence Patterns for Document Retrieval)
Αραμπατζής Αυγερινός
41 Επιλογή Χαρακτηριστικών βάσει Χρόνου για Κατηγοριοποίηση Κειμένων (Time-Based Term Selection for
Document Categorization)
Αραμπατζής Αυγερινός
42 Ανίχνευση πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδρασης με σύντηξη αισθητήρων Κατσίρη Ελευθερία
43 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού παιχνιδιού προσομοίωσης κοινωνικής συμπεριφοράς Κατσίρη Ελευθερία
44 Εξόρυξη δεδομένων από ανθρώπινα δίκτυα επαφών Κατσίρη Ελευθερία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: β) Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών

1 Εφαρμογές Μικροκυμάτων στην Βιοϊατρική Τεχνολογία Κυριακού Γεώργιος
2 Σχεδιασμός Πολυλειτουργικών Κεραιών με τη Βοήθεια Χαρακτηριστικών Ρυθμών Κυριακού Γεώργιος
3 Διαστημικός Καιρός – Απόκριση Γήϊνης Μαγνητόσφαιρας Σαραφόπουλος Δημήτριος
4 Ηλιακή – Αστρική Δυναμογεννήτρια Μαγνητικού Πεδίου Σαραφόπουλος Δημήτριος
5 Απευθείας Διαμόρφωση Οπτικών Ενισχυτών Κβαντικών Κουκκίδων Ζωηρός Κυριάκος
6 Ψηφιακές Διαμορφώσεις και κωδικοποιήσεις για Ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID Radio Frequency Identification) Κουκουρλής Χρήστος
7 Συγκομιδή Ενέργειας (Energy Harvesting) Κουκουρλής Χρήστος
8 Σχεδιασμός Συστημάτων Κεραιών Υπέρ – Ευρείας Ζώνης με τη χρήση δικτύων προσαρμογής πολλαπλής
ζώνης
Χρυσομάλλης Μιχαήλ
9 Τεχνικές καναλιών ΜΙΜΟ στη Διάδοση Ιονοσφαιρικών Κυμάτων Χρυσομάλλης Μιχαήλ
10 Υποσυστήματα Μικρών Δορυφόρων και Νανο-Δορυφόρων Σαρρής Θεόδωρος
11 Ηλεκτροδυναμική της Ιονόσφαιρας και Μαγνητόσφαιρας Σαρρής Θεόδωρος
12 Διάστημα, Ιονόσφαιρα και Ακραία Γήϊνα Φαινόμενα: Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις π. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
13 Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες: Υγεία και Κοινωνική Προστασία π. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

1 Τυποποίηση της Βιομηχανίας 4.0 (Standardisation of Industry 4.0) Μουρούτσος Σπυρίδων
2 Ρομποτική και Αυτόνομα Συστήματα στη Βιομηχανία 4.0
(Robotics and Autonomous Systems in Industry 4.0)
Μουρούτσος Σπυρίδων
3 Ψηφιοποίηση στη Βιομηχανία και Βιομηχανία 4.0 (Digitizing Manufacturing and industry 4.0) Μουρούτσος Σπυρίδων
4 Αποφασίζοντας σε Πραγματικό Χρόνο για τα Κυβερνο-φυσικά Συστήματα
(Real-Time Decision Making of Cyber Physical Systems)
Μουρούτσος Σπυρίδων
5 Βιομηχανία 4.0 και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Industry 4.0 and e-services) Μουρούτσος Σπυρίδων
6 Διαγνωστικές Μέθοδοι στις Ηλεκτρικές Μηχανές Καρλής Αθανάσιος
7 Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Καρλής Αθανάσιος
8 Ηλεκτρικά Οχήματα και Διασύνδεσή τους στο Δίκτυο Καρλής Αθανάσιος
9 Ηλεκτρικοί Μετατροπείς Διασύνδεσης Α.Π.Ε. Παπανικολάου Νικόλαος
10 Αυτόνομες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. Παπανικολάου Νικόλαος
11 Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος Παπανικολάου Νικόλαος
12 Οδήγηση Ηλεκτροκίνητων Μ.Μ.Μ Παπανικολάου Νικόλαος
13 Θερμοηλεκτρικές Εφαρμογές σε Ηλεκτροκίνητα Μ.Μ.Μ. Παπανικολάου Νικόλαος
14 Ανάκτηση Ενέργειας από Καυσαέρια Παπανικολάου Νικόλαος
15 Ανάλυση και Σχεδιασμός Σύγχρονων Κινητήρων Μαγνητικής Αντίστασης
(Synchronous Reluctance Motor Design and Analysis)
Καρναβάς Ιωάννης
16 Ανάλυση και Σχεδιασμός Κινητήρων Μεταβλητής Μαγνητικής Αντίστασης
(Switched Reluctance Motor Design and Analysis)
Καρναβάς Ιωάννης
17 Ανάλυση και Σχεδιασμός Κινητήρων για Συστήματα Ηλεκτροπρόωσης
(Propulsion Systems Electric Motors: Analysis and Design)
Καρναβάς Ιωάννης
18 Εφαρμογές Κινητήρων Μόνιμων Μαγνητών Χωρίς Σύστημα Ψηκτρών
(Brushless DC Motors Applications)
Καρναβάς Ιωάννης
19 Αλγόριθμοι Λειτουργίας και Ελέγχου Κινητήρων Μόνιμων Μαγνητών Χωρίς Σύστημα Ψηκτρών με
Οδήγηση 4 διακοπτικών στοιχείων
(Operation and Control Algorithms for Brushless DC Motors utilizing 4-switch drive schemes)
Καρναβάς Ιωάννης
20 Τεχνικές Βαθείας Μάθησης για Διάγνωση Σφαλμάτων Βιομηχανικών Κινητήρων
(Deep Learning Techniques for Industrial Motors Fault Diagnosis)
Καρναβάς Ιωάννης
21 Εκτίμηση και Προσδιορισμός Παραμέτρων Ηλεκτρικών Μηχανών
(Electric Machines Parameters Estimation and Identification)
Καρναβάς Ιωάννης
22 Συστήματα Ανάκτησης Κινητικής Ενέργειας Eλαφρών Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Light Electric Vehicles Kinetic Energy Recovery Systems)
Καρναβάς Ιωάννης
23 Ανάλυση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Κινητήρων με Έμφαση σε Εφαρμογές της Βιομηχανίας 4.0 και του
Διαδικτύου των Πραγμάτων
(Operation Analysis of Electric Motors in Industry 4.0 and Internet of Things Applications)
Καρναβάς Ιωάννης
24 Ανάλυση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Κινητήρων με Έμφαση σε Εφαρμογές Μηχατρονικής
(Operation Analysis of Electric Motors in Mechatronics Applications)
Καρναβάς Ιωάννης
25 Προστασία Ευρείας Περιοχής Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Wide-Area Protection) Νικολαΐδης Βασίλειος
26 Βελτιστοποίηση και Αυτοματοποίηση Ρυθμίσεων Προστασίας
(Optimization and automation techniques in protection relays setting)
Νικολαΐδης Βασίλειος
27 Εφαρμογές Προστασίας για Ενεργά Συστήματα Διανομής
(Protection applications for active distribution systems)
Νικολαΐδης Βασίλειος
28 Συμβολή στη Ρύθμιση Φορτίου-Συχνότητας από Υβριδικούς Σταθμούς Παραγωγής με Ανεμογεννήτριες και Συσσωρευτές
(Active power control from hybrid power plants consisting of wind generators and battery energy storage systems)
Νικολαΐδης Βασίλειος
29 Ρύθμιση Τάσης σε Ενεργά Συστήματα Διανομής (Voltage control in active distribution systems) Νικολαΐδης Βασίλειος
30 Ανάλυση και Διαχείριση Έξυπνων Δικτύων Διανομής
(Analysis and Operation of Active Distribution Networks)
Παπ