ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής

Α/Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
1. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνας Καθηγητής Ν. Παπαμάρκος
2. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ευφυών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου Καθηγητής Ι. Λυγούρας
3. Ευφυή συστήματα Καθηγητής Ι. Ανδρεάδης
4. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, 3Δ Γραφικά Καθηγητής Ι. Πρατικάκης
5. Νανοηλεκτρονική – Νανοτεχνολογία Καθηγητής Ι. Καραφυλλίδης
6. Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Kυκλώματα Επ. Καθηγητής Γ. Δημητρακόπουλος
7. Μικροτεχνολογία – Νανοτεχνολογία Επ. Καθηγητής Φ. Φαρμάκης
8. Αυτόματος Έλεγχος Καθηγητής Η. Κοσματόπουλος
9. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Υπολογιστική Νοημοσύνη – Ευφυείς Τεχνικές – Όραση Υπολογιστών Καθηγητής Ι. Μπούταλης
10. Στατιστική Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Ήχου / Εικόνας / Βίντεο Επ. Καθηγητής Ν. Μητιανούδης
11. Ανοχή Σφάλματος σε Κατανεμημένες Πλατφόρμες Επεξεργασίας Καθηγητής Μ. Μπεκάκος
12. Μη Συμβατική Ηλεκτρονική (Unconventional Electronics) Καθηγητής Γ. Συρακούλης
13. Καινοφανή Ηλεκτρονικά Κωκλώματα και Συστήματα για non von Neumann Υπολογισμούς (Novel
Electronic Circuits and Systems for non von Neumann)
Καθηγητής Γ. Συρακούλης
14. Βιοηλεκτρονική και Βιουπολογισμοί (Bioelectronics and Biocomputation) Καθηγητής Γ. Συρακούλης
15. Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής Β. Τσαουσίδης
16. Διαδίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής Β. Τσαουσίδης
17. Αλγόριθμοι και Εφαρμογές Αν. Καθηγητής Π. Εφραιμίδης
18. Εφαρμογές Τεχνολογιών Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας / Τεχνολογίες Blockchain Αν. Καθηγητής Π. Εφραιμίδης
19. Ανάκτηση Πληροφοριών Αν. Καθηγητής Α. Αραμπατζής
20. Εξόρυξη Δεδομένων Αν. Καθηγητής Α. Αραμπατζής
21. Μηχανές Αναζήτησης Αν. Καθηγητής Α. Αραμπατζής
22. Ανάλυση Δεδομένων Αν. Καθηγητής Α. Αραμπατζής
23. Μεσισμικό Διαδικτύου των Πραγμάτων / Δικτύων Αισθητήρων / Διάχυτου Υπολογισμού Επ. Καθηγήτρια Ε. Κατσίρη
24. Ομιχλώδης Υπολογισμός Επ. Καθηγήτρια Ε. Κατσίρη
25. Σοβαρά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Επ. Καθηγήτρια Ε. Κατσίρη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: β) Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών

Α/Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
1. Μικροκύματα Καθηγητής Γ. Κυριακού
2. Διαστημική Ηλεκτροδυναμική Αν. Καθηγητής Δ. Σαραφόπουλος
3. Οπτικές Επικοινωνίες Αν. Καθηγητής Κ. Ζωηρός
4. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Καθηγητής Χρ. Κουκουρλής
5. Κεραίες και Διάδοση Ραδιοκυμάτων Καθηγητής Μ. Χρυσομάλλης
6. Διαστημική Τεχνολογία Αν. Καθηγητής Θ. Σαρρής
7. Διαστημική Ηλεκτροδυναμική Αν. Καθηγητής Θ. Σαρρής
8. Τηλεπισκόπηση και Διαστημική Καθηγητής π. Γ. Αναγνωστόπουλος
9. Διάστημα και Κοινωνία Καθηγητής π. Γ. Αναγνωστόπουλος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

Α/Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
1. Ηλεκτρικές Μηχανές Επ. Καθηγητής Ι. Καρναβάς
2. Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Επ. Καθηγητής Β. Νικολαΐδης
3. ΄Ελεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Επ. Καθηγητής Β. Νικολαΐδης
4. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Επ. Καθηγητής Θ. Παπαδόπουλος
5. Ηλεκτρικοί Μετατροπείς Ισχύος για την Εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Αν. Καθηγητής Ν. Παπανικολάου
6. Ηλεκτρικοί Μετατροπείς Ισχύος σε Μέσα Μεταφοράς Αν. Καθηγητής Ν. Παπανικολάου
7. Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης και Ηλεκτροπαραγωγής Αν. Καθηγητής Α. Καρλής
8. Μηχανοτρονική Καθηγητής Σ. Μουρούτσος
9. Πρότυπα Καθηγητής Σ. Μουρούτσος