Αλγόριθμοι και Ιδιωτικότητα
Βάσεις Δεδομένων και Ανάκτηση Πληροφοριών
Διαδικτυωμένα Συστήματα
Διαστημική Ηλεκτροδυναμική
Διαστημική Τεχνολογία
Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών
Έλεγχος Δικτύων Αισθητήρων
Έλεγχος και Διαγνωστικές Μέθοδοι Ηλεκτρικών Μηχανών
Ενεργειακή Οικονομία
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Αριθμητικοί Υπολογισμοί
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρονικά Ισχύος
Κεραίες και διάδοση στις σύγχρονες ασύρματες επικοινωνίες
Μελλούμενα και Αναδυόμενα Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα
Μηχανοτρονική, Αυτοματισμοί, Η-Μ Συστήματα και Πρότυπα
Μικροκύματα, Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων, Συστοιχίες Κεραιών
Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία
Νανοηλεκτρονική και Κβαντική Υπολογιστική
Πυρηνική Τεχνολογία
Στατιστική Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου/Εικόνας/Βίντεο
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Υπολογιστική Νοημοσύνη και Αυτόματος Ελέγχος
Υπολογιστική Οπτικής Πληροφορίας
Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας
Ψηφιακή Επεξεργασία Πολυδιάστατων Σημάτων