ΜΜ-Τ2Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Δ. Σαραφόπουλος

Ιστορία και εξέλιξη δορυφορικών συστημάτων. Σμήνη δορυφόρων. Χάρτες G/T και EIRP. Υποσυστήματα δορυφόρου (επαναλήπτης, παροχή ισχύος, προσανατολισμός, προώθηση, θερμική προστασία, κεραίες κλπ). Σχεδιασμός ζεύξης. Ενδοδιαμόρφωση. Διάδοση. Επίδραση βροχόπτωσης. Σμήνη χαμηλών τροχιών. Χαρακτηριστικά. Iridium, Globalstar, Ο3b. Δίκτυα VSATs. Σταθμός εδάφους. Τροχιές Δορυφόρων. Νόμοι Kepler. Απόσταση σταθμού-δορυφόρου. Διαμορφώσεις, προσβάσεις FDMA, CDMA, TDMA, SDMA (SCPC και MCPC). Συστήματα DAMA, Συγχρονισμός. GPS. Διαφορικό GPS. EGNOS. Εκπομπή βίντεο (αρχιτεκτονικές DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-SH). COFDM. SDTV, HDTV, UHDTV. Ψηφιακό δορυφορικό ραδιόφωνο (DAB και DAB+). SIRIUS και XM. Διασύνδεση δορυφορικών και επιγείων δικτύων. Επόμενη γενεά IP. B-ISDN ATM πάνω σε δορυφορικά δίκτυα. Πρωτόκολλο διαδικτύου (IP) πάνω σε δορυφορικά δίκτυα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ