ΜΜ-Μ4Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Χρ. Σχοινάς

Η αρχή της υπέρθεσης. Μέθοδος χωρισμού των μεταβλητών. Προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών. Η κυματική εξίσωση. Η εξίσωση της θερμότητας. Η διαφορική εξίσωση του δυναμικού (διαφορική εξίσωση του Laplace). Μη ομογενή προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών. Η δισδιάστατη κυματική εξίσωση. Η τρισδιάστατη εξίσωση της θερμότητας. Συναρτήσεις Bessel. Σφαιρικές αρμονικές συναρτήσεις. Συναρτήσεις Legendre. Η τρισδιάστατη εξίσωση του Laplace. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους με Η/Υ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ