ΜΜ-Λ4Κατανεμημένα και Παράλληλα Λειτουργικά Συστήματα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγήτρια Ε. Κατσίρη

Πρόκειται για είναι υπολογιστικά συστήματα τα οποία επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών συνεργαζόμενων προγραμμάτων σε μία ή περισσότερες επεξεργαστικές μονάδες. Συμπεριλαμβάνουν κατανεμημένα συστήματα τοπικής εμβέλειας (π.χ. πελάτη-εξυπηρετητή, δίκτυα αισθητήρων) καθώς και γεωγραφικά διασκορπισμένα κατανεμημένα συστήματα για την παροχή υπηρεσιών ευρείας κλίμακας (π.χ. υπολογιστικά νέφη, δίκτυα ομότιμων). Οι διαφορές μεταξύ αυτών των όρων είναι λεπτές, με την έμφαση να δίνεται άλλοτε στον σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων, άλλοτε στην κατασκευή υποστηρικτικού λογισμικού και άλλοτε στη σχεδίαση των υποδομών υλικού που απαιτούνται για την επίτευξη του ταυτοχρονισμού. Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση του state-of-the-art στα λειτουργικά, κατανεμημένα και παράλληλα λειτουργικά συστήματα (DPOS) καθώς και το πώς φτάσαμε εκεί, η κατανόηση του πώς μπορεί κανείς να ασχοληθεί με ερευνητικές εργασίες στην περιοχή των συστημάτων καθώς και η διερεύνηση καινοτόμων ιδεών στη περιοχή αυτή μέσα από την ανάθεση και την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου στη διάρκεια του εξαμήνου.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ