ΜΜ-Η9Κωδικοποίηση Σημάτων και Εικόνων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Επ. Καθηγητής Ν. Μητιανούδης

Εισαγωγή στα Συστήματα Κωδικοποίησης Σημάτων. Κωδικοποίηση Εντροπίας. Βασικές Έννοιες Θεωρίας Πληροφοριών. Κωδικοποίηση Huffman. Αριθμητική Κωδικοποίηση, Κωδικοποίηση Τιμής-Μήκους. Κβαντισμός. Βαθμωτοί Κβαντιστές: Ομοιόμορφοι και μη-ομοιόμορφοι κβαντιστές. Διανυσματικοί Κβαντιστές. Κωδικοποίηση στο Πεδίο των Μετασχηματισμών. Μετασχηματισμοί DFT, DCT, Walsh, Hadamard, Κυματιδίων. Φίλτρα Υποζωνών. Μετασχηματισμοί από εκμάθηση μέσω PCA και ICA. Κωδικοποίηση Ήχου: Διαφορική Κωδικοποίηση, Γραμμική Πρόβλεψη, πρότυπο CELP. Ψυχοακουστική Ανάλυση. Το πρότυπο MPEG I -­ Layer 3 (mp3). To πρότυπο AAC και MPEG-H. Τεχνικές Επέκτασης Bandwidth. Κωδικοποίηση Εικόνων: Διαφορική Κωδικοποίηση, τα πρότυπα JPEG και JPEG2000. Κωδικοποίηση Εικονοσειρών. Αλγόριθμοι Ανίχνευσης Κίνησης. Το πρότυπο MPEG2. Απόκρυψη Λαθών. Αλγόριθμοι ομαδοποίησης κίνησης. Το πρότυπο MPEG4. Επεκτάσεις προτύπου MPEG7 και προτύπου MPEG-H. Συμπιεσμένη Ανίχνευση για Συμπίεση Σημάτων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ