ΜΜ-Η8 Κυψελιδωτά Αυτόματα: Θεωρία και Εφαρμογές
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν. Καθηγητής Γ. Συρακούλης

Κυψελιδωτά Αυτόματα (Κ.Α.) Θεωρία: Κ.Α. ως γενικευμένες Μηχανές Turing, Εξέλιξη Καταστάσεων Κ.Α., Ιδιότητες Ομάδων Κ.Α., Ασύγχρονα Κ.Α., Κ.Α. με μνήμη, Κβαντικά Κ.Α. Εφαρμογές Κ.Α. στα συστήματα VLSI: τα Κ.Α. ως αρχιτεκτονική VLSI, τα Κ.Α. ως γενικευμένες μηχανές προτύπων, κρυπτογραφικών συστημάτων, έλεγχου και δοκιμής λογικών ψηφιακών κυκλωμάτων, ως αρχιτεκτονική FPGA, Μηχανές Κ.Α. Τα Κ.Α. ως μοντέλα φυσικών συστημάτων και διεργασιών: μοντελο ποίηση και προσομοίωση με Κ.Α., προσομοίωση μικροηλεκτρονικών - νανοηλεκτρονικών διεργασιών, διατάξεων και κυκλωμάτων με Κ.Α, προσομοίωση συστημάτων μεγάλης κλίμακας με Κ.Α., π.χ. δυναμικές πλήθους και πεζών, βιολογικών συστημάτων, περιβαλλοντολογικών συστημάτων, κ.α. Τα Κ.Α. στη ρομποτική. Τα Κ.Α. στην επεξεργασία εικόνας και όραση μηχανής. Αναλογικά Κ.Α., Κυψελιδωτά Νευρωνικά Δίκτυα, Ασαφή K.A., DNA K.A., Κ.Α. και ευφυείς πράκτορες. Σχεδιασμός Υβριδικών Κ.Α. και IP­πυρήνων Κ.Α. σε υλικό.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ