ΜΜ-Ε8Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αν. Καθηγητής Σ. Μουρούτσος

Εισαγωγή στις μετρήσεις ανεμολογικών δεδομένων Στατιστικά μοντέλα κατανομής αιολικού δυναμικού. Μοντέλα προσομοίωσης Μοντέλα συσχέτισης ανεμολογικών δεδομένων Μοντέλα πρόβλεψης. Επεξεργασία μετρήσεων Μετρητικά όργανα ταχύτητας ανέμου Εφαρμογές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ